Struer

Vi har ingen Hjemmeside for øjeblikket.

Formand:

Willy Bjørkmann Pedersen

Stentofterne 192

7600 Struer

Telf: 97 85 42 68

Mob: 51 37 66 53

Mail: willy@gaaej.dk

Vi øver mandag 19.00 - 22.00 på Struer Østre Skole
Nye medlemmer er velkommen

Vi er et Brass - Band.
Orkestret bookes hos formanden ovenfor.